Egå Engsø

Et naturområde?

Havørne

Der er set havørne ved Egå Engsø siden 2007. Siden slutningen af 2014 har er der observeret mindst ni forskellige individer. Mehr lesen...Parret, der nu ligger på rede et sted nord for søen, kunne ikke formere sig sidste år, da hunnen ikke var kønsmoden. Meget tyder på, at det er lykkedes denne gang - Hvis ungerne overlever, vil de flyve med deres forældre til engsøen i juli/august.

Læs mere

Mere end 220 fuglearter

Engsøen blev genetableret i i september 2006 som led i en vandmiljøplan. Allerede efter få dage kom der både fiskeørne, rovterner, gråstrubede lappedykkere og et stort andre arter. Et par ederfugle og et par toppede skalleslugere kom også, selv om begge normalt ikke er ferskvandsfugle.Mehr lesen...

Mehr lesen

Vandkvalitet

Vandkvaliteten i søen er for ringe - Der er en stor forekomst af alger. Ifølge lystfiskerne i området er arter, der kræver rent og klart vand, som aborre og gedde i tilbagegang. Mehr lesen...

Mehr lesen
Havørn,Seeadler,Seaeagle fiskehejre,heron,reiher Some alt text

Få et område af søen beskyttet - Find et markfirben

Some alt text

HAVØRNE

Mindst ni forskellige havørne er observeret ved Egå Engsø, siden arten etablerede sig i området i efteråret 2014.

Some alt text

VANDKVALITET

Vandkvaliteten i søen er for ringe - Der er en stor forekomst af alger. Ifølge lystfiskerne i området er arter, der kræver rent og klart vand, som aborre og gedde i tilbagegang.

Some alt text

TRUSLER

Forurening

Færdsel uden for stierne

Kørsel på scooter

Løsgående hunde

Sejlads

Ulovligt fiskeri

Vindmøller


Lorem ipsum

Some alt text
Photo by: Some name Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte
Some alt text
Photo by: Some name warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen
Some alt text
Photo by: Some name die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße.
Some alt text
Photo by: Some name Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange.

Dolor sit amet

Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort "und" und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.

Some alt text

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie es immernoch.

Some alt text

Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange.